Warmtenetten

Warmtenetten worden vaak genoemd als het gaat over gasloos verwarmen. Warmtenetten staan meestal in de buurt van een woonwijk, of in de wijk zelf staat een warmtebron. Tegenwoordig is dat nog vaak een fossiele energiecentrale. Maar het kan ook bijvoorbeeld een afvalverwerkingsinstallatie zijn, of restwarmte uit de industrie. De warmte van veel duurzame warmtenetten komt uit biomassa. Een belangrijke bron van warmtenetten is restwarmte uit de industrie. Een open warmtenet houdt in dat iedereen die duurzame warmte aanbiedt of overheeft (restwarmte) kan leveren aan een netwerk. Denk hierbij aan de warmte die gegenereerd wordt door datacenters of de procesindustrie. Deze restwarmte is ideaal bruikbaar voor warmtenetten, omdat de warmte anders verloren gaat. Ook warmte uit oppervlaktewater of warmte uit afvalwaterzuivering zijn duurzame keuzes. Over het algemeen zijn de kosten van een warmtenet gelijk aan de kosten van de gasinstallatie. Deze wettelijke bepaling heet ‘de niet-meer-dan-anders’-regeling ofwel NMDA.Dit idee is ontstaan om de consument te beschermen, zodat de prijs nooit boven de kosten van het alternatief (aardgas) uitstijgt. De kosten voor een warmtenet zijn dus niet hoger vergeleken met gasverwarming, dat is in de wet vastgelegd. De aanleg van een warmtenet is een grootschalige operatie. Doordat wooncomplexen met meerdere woningen of complete wijken met huurwoningen een warmtenet aanleggen, kunnen woningbouwcorporaties een grote stap zetten in het verduurzamen van hun gebouwen.

Woningeigenaren kunnen uiteraard zelf beslissen of ze een aansluiting willen op basis van een aardgas vrij warmtenet of aardgas. Voor huurwoningen die zijn aangesloten op een aardgas vrij warmtenet geldt over het algemeen wel een verplichting. Daar beslist de verhuurder als eigenaar van de woning over de aanleg van een warmtenet op basis van aardgas vrije warmtevoorziening.

De meest voorkomende voor en nadelen van een warmtenet  op een rij;

Voordelen van een warmtenet

  • Bij de aanleg van een warmtenet dat verwarmt met een hoge temperatuur zijn er weinig aanpassingen in huis nodig.
  • Een warmtenet op lage temperatuur zorgt voor een comfortabele en constante temperatuur in huis.
  • Een warmtenet is veiliger dan aardgas.
  • Je weet waar de warmte vandaan komt.
  • Gebruik maken van een aardgas vrij warmtenet is een duurzaam alternatief voor aardgas.

Nadelen van een warmtenet

  • Op dit moment is het kiezen voor een warmtenet leveranciersafhankelijk. Het is helaas nóg niet zo dat men kan kiezen voor een leverancier die aardgas vrije warmte levert. Hierdoor zijn de keuzes beperkt.
  • Verwarmen via het warmtenet is in veel gevallen duurder dan verwarmen via aardgas. Dit zal in de toekomst veranderen wanneer de prijs van aardgas gaat stijgen. Om een goede vergelijking te kunnen maken, moet je daarom iets meer moeite doen dan bij normale aardgasleveranciers.
  • Wanneer men gebruik maakt van een warmtenet op lage temperatuur is het niet eenvoudig om een woning snel met een graad bij te stellen, zoals men gewend is bij het gebruik van een een cv-ketel en dat is even wennen

Wilt u advies bij het vernieuwen of aanleggen van warmtenetten?

Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

ATAG ComfortDeals