Projectinformatie

De opdrachtgever
Duurzaam Energy Solutions werd in dit geval ingeschakeld naar aanleiding van een overstap vanuit een oud Biomassa systeem naar een nieuwe Biomassa installatie. Onze klant, een pluimveehouderij stapte ivm subsidie overwegingen over van een 650KW installatie op een installatie van 500KW. Deze stap zou een winstmarge opleveren van 200% in 12 jaar. De subsidieregeling genaamd SDE++ is bestemd voor >500kw installaties.

De werkzaamheden
Onze werkzaamheden waren voornamelijk gebaseerd op het ‘draaiend houden van de bedrijvigheid’ om voldoende en constante warmte te kunnen bieden aan de grote aantallen pluimvee. Om crisis binnen de bedrijvigheid te voorkomen boden wij 24/7 spoeddienst.

De uitdaging
De uitdaging zat vooral in de afstemming ná de overstap, van de oude verwarmingstechniek op de nieuwe. Uitval of storing was in dit geval van grote invloed op de overleving van het pluimvee. Het was dan óók geen oplossing om 24/7 spoeddienst te blijven leveren.

De oplossing
Duurzaam Energy Systems heeft een oplossing aangedragen middels een back-up installatie die ervoor kon zorgen dat onze spoedservice nagenoeg niet meer nodig was.

ATAG ComfortDeals